onsdag 17 april 2019

Vag säger Johnson &Johnson Q1 om asbestproblem och företaget som stort

Hej!

JNJ har nu rapporterat in sitt första kvartalsresultat vilket fick marknadens tumme upp. Resultatet är intressant av flera anledningar, bland annat vad som hänt med deras babyprodukter och det talkspöket som hängt i bakgrunden för företaget sedan en tid tillbaka.

Nu blir det lite bakgrund.

Talk används idag till allt möjligt, bland annat som babypulver då det kan absorbera fukt och är den mjukaste mineralen som finns. Inom geologin används Moth´s hårdhetsskala för att mäta hårdhet och där får talk den lägsta rangen 1,0 vilket kan jämföras med 2,5 för en fingernagel eller 5,5 för en stålspik. Att talk skulle vara farligt finns inga belägg för men dessvärre har mineralen ofta sällskap. 

Talk och asbest bildas nämligen under ungefär samma omständigheter och hittas därför ofta på samma platser. Något Reuters reportaget från förra året visade att JNJ visste, fick problem med men dolde för allmänheten. De interna dokument som finns ger inga siffror på koncentrationer men då FDA inte funnit något vid sina prover så har de sannolikt handlat om mycket små mängder (JNJ har använt bättre mätinstrument än FDA). Problemet kvarstod till 1997 så idag är asbesthalten obefintlig, det tar dock lång tid för symptom att uppstå så fler fall kan komma att dyka upp.

Bildresultat för talc

Q1 och babycare.

Med den bakgrunden är Q1 rapporten särskilt intressant då det är först nu vi har ett helt kvartal med försäljning som kan ha påverkats av effekterna från rapporten. Denna effekt är inte helt enkel att se då talkpulvret inte särredovisas. Delen ”babycare products” som talkpulvret är inbakat i har dock minskat i omsättning mest av alla konsumentprodukter. Försäljningen har sjunkit med ca. 10,9 % i USA och 6,4 % i resten av världen justerat för valutaeffekter. 
Detta kan peka på att kunderna undviker vissa babycare produkter, i stort är dock konsumentvarorna ganska orörda så någon större bojkott har det knappast blivit, den totala försäljningen av JNJs konsumentvaror har stått stilla i USA och ökat något i resten av världen.


I övrigt då, hur går det för JNJ?

Det mest intressanta i rapporten där att försäljningen av läkemedel fortsätter att gå bra. De enda av storsäljarna som sett några större tapp är REMICADE som föll av patentklippan för ett tag sedan och ZYTIGA som stött på konkurrens. Detta kompenseras dock mer än väl av de andra produkterna. Sammantaget är denna del av JNJs portfölj mycket stark och mer robust än många andra läkemedelsbolag som exempelvis Abbvie vars inkomster är starkt knutna till en enda produkt som marscherar mot ett brant patentstup om några år.


Ingen fara då?

Precis som i mitt tidigare inlägg så tror jag att tappet av försäljning är företagets minsta problemet då talkpulver är bland de minsta delarna av konsumentproduktavdelningen som i sin tur endast står för ca 16 % av företagets omsättning.
Stämningarna däremot kan skada företaget något stort, även om inga olagligheter har begåtts och inga brottsmål startas. I ett civilrättsligt mål kommer rätten ta ställning till frågan om hur sannolikt det är att folk fått asbestrelaterade sjukdomar av talkpulvret. Då dessa är sällsynta utanför arbetare i vissa industrier kan det knappast uteslutas att mödrar som använt pulvret under 70–80 talet har andats in asbest som gett dem sjukdomarna senare i livet.


Sammanfattning

JNJ kan fortsätta återköpa sina aktier och betala utdelningar, de kan också klara sig utan talkpulver och överleva stämningar. Huruvida deras pulver skada någon kan jag inte svara på och helt säkra blir vi nog aldrig. Jag tror dock att det finns läxor som vi kan dra av fallet JNJ

·       Varför du inte ska investera för tungt i ett bolag.

·       Hur ett företag med flera inkomstkällor kan klara sig rätt väl när delar av deras verksamhet skakas.

·       Transparens från företag vinner i längden då gamla misstag kan komma att hemsöka en senare.


·      

        Allt gott.

Pluggar och Sparar

Vag säger Johnson &Johnson Q1 om asbestproblem och företaget som stort

Hej! JNJ har nu rapporterat in sitt första kvartalsresultat vilket fick marknadens tumme upp. Resultatet är intressant av flera ...