onsdag 17 april 2019

Vag säger Johnson &Johnson Q1 om asbestproblem och företaget som stort

Hej!

JNJ har nu rapporterat in sitt första kvartalsresultat vilket fick marknadens tumme upp. Resultatet är intressant av flera anledningar, bland annat vad som hänt med deras babyprodukter och det talkspöket som hängt i bakgrunden för företaget sedan en tid tillbaka.

Nu blir det lite bakgrund.

Talk används idag till allt möjligt, bland annat som babypulver då det kan absorbera fukt och är den mjukaste mineralen som finns. Inom geologin används Moth´s hårdhetsskala för att mäta hårdhet och där får talk den lägsta rangen 1,0 vilket kan jämföras med 2,5 för en fingernagel eller 5,5 för en stålspik. Att talk skulle vara farligt finns inga belägg för men dessvärre har mineralen ofta sällskap. 

Talk och asbest bildas nämligen under ungefär samma omständigheter och hittas därför ofta på samma platser. Något Reuters reportaget från förra året visade att JNJ visste, fick problem med men dolde för allmänheten. De interna dokument som finns ger inga siffror på koncentrationer men då FDA inte funnit något vid sina prover så har de sannolikt handlat om mycket små mängder (JNJ har använt bättre mätinstrument än FDA). Problemet kvarstod till 1997 så idag är asbesthalten obefintlig, det tar dock lång tid för symptom att uppstå så fler fall kan komma att dyka upp.

Bildresultat för talc

Q1 och babycare.

Med den bakgrunden är Q1 rapporten särskilt intressant då det är först nu vi har ett helt kvartal med försäljning som kan ha påverkats av effekterna från rapporten. Denna effekt är inte helt enkel att se då talkpulvret inte särredovisas. Delen ”babycare products” som talkpulvret är inbakat i har dock minskat i omsättning mest av alla konsumentprodukter. Försäljningen har sjunkit med ca. 10,9 % i USA och 6,4 % i resten av världen justerat för valutaeffekter. 
Detta kan peka på att kunderna undviker vissa babycare produkter, i stort är dock konsumentvarorna ganska orörda så någon större bojkott har det knappast blivit, den totala försäljningen av JNJs konsumentvaror har stått stilla i USA och ökat något i resten av världen.


I övrigt då, hur går det för JNJ?

Det mest intressanta i rapporten där att försäljningen av läkemedel fortsätter att gå bra. De enda av storsäljarna som sett några större tapp är REMICADE som föll av patentklippan för ett tag sedan och ZYTIGA som stött på konkurrens. Detta kompenseras dock mer än väl av de andra produkterna. Sammantaget är denna del av JNJs portfölj mycket stark och mer robust än många andra läkemedelsbolag som exempelvis Abbvie vars inkomster är starkt knutna till en enda produkt som marscherar mot ett brant patentstup om några år.


Ingen fara då?

Precis som i mitt tidigare inlägg så tror jag att tappet av försäljning är företagets minsta problemet då talkpulver är bland de minsta delarna av konsumentproduktavdelningen som i sin tur endast står för ca 16 % av företagets omsättning.
Stämningarna däremot kan skada företaget något stort, även om inga olagligheter har begåtts och inga brottsmål startas. I ett civilrättsligt mål kommer rätten ta ställning till frågan om hur sannolikt det är att folk fått asbestrelaterade sjukdomar av talkpulvret. Då dessa är sällsynta utanför arbetare i vissa industrier kan det knappast uteslutas att mödrar som använt pulvret under 70–80 talet har andats in asbest som gett dem sjukdomarna senare i livet.


Sammanfattning

JNJ kan fortsätta återköpa sina aktier och betala utdelningar, de kan också klara sig utan talkpulver och överleva stämningar. Huruvida deras pulver skada någon kan jag inte svara på och helt säkra blir vi nog aldrig. Jag tror dock att det finns läxor som vi kan dra av fallet JNJ

·       Varför du inte ska investera för tungt i ett bolag.

·       Hur ett företag med flera inkomstkällor kan klara sig rätt väl när delar av deras verksamhet skakas.

·       Transparens från företag vinner i längden då gamla misstag kan komma att hemsöka en senare.


·      

        Allt gott.

Pluggar och Sparar

onsdag 19 december 2018

Fed höjer räntan, två till att vänta nästa år

Då var det dags för Federal reserve att ha möte. I en presskonferens meddelade de idag att räntan höjs som väntat. De meddelar också att de förväntar sig två till höjningar under nästa år, ned från de tre väntade vid förra mötet.

Synen på ekonomin är att de väntar sig ett bra nästa år i USA fast en minskad BNP tillväxt under de kommande tre åren. Samtidigt poängterar de risker i den globala ekonomin och en avmattad global tillväxt.

Inga bombnedslag alltså men marknaden verkar inte ha fått som den vill då amerikanska börsen nu vänder nedåt och S&P500 har ett nytt årslägsta.

Finns i nuläget många amerikanska aktier som ser lockande ut men med en växelkurs på 1USD/9,10SEK så bör man nog vara försiktig. Volatiliteten lär också hänga kvar och Q4 rapporterna skulle kunna sänka marknaden ännu mer likt under Q3. 


Synd att räntefonder är så tråkiga XD

MvH. Pluggar och Sparar

lördag 15 december 2018

Johnson & Babypulver


Mitt första inlägg här

Igår släppte Reuters ett reportage om Johnson & Johnsons babypulver och asbest. Babypulvret i fråga är gjort av talc, en mjuk mineral och är idag en liten del av JnJ:s verksamhet men en som länge setts som något av en symbol för företaget. Asbest är ett cancerframkallande ämne som kan orsaka sjukdomar för dem som andas in substansen. Substansen förekommer i små mängder nästan överallt men drabbar främst de som utsatts för större mängder av det, gruvarbetare har historiskt sätt vart den mest utsatta gruppen. 

Har själv ett asbest relaterat minne då min skola fick renoveras efter att asbest hittats i väggarna, så det kan gå 😐

JnJs babypulver

Kontroversen

Historian har sin börjar på 50-talet då JnJ hittar tremolit i talc som importerats från Italien, termolit är en form av naturligt förekommande asbest. 
Att dessa substanser skulle förekomma tillsammans är idag inte något som är förvånande då båda substanserna formas under liknande geologiska omständigheter, men på den tiden verkar det inte ha varit så klart. Företaget hittar med tiden tremolit i flera andra talckällor och har försökt separera ämnena i USA.


Asbestfiber från test: från Reuters reportage

Framåt på 70-talet blir Asbest uppmärksammat då ny forskning samt en mängd hälsoproblem hos industriarbetare uppmärksammats, här stärks lagar och regleringar kring substansen. Här börjar också den riktigt stora kontroversen, i tester hittas små mängder asbest i babypulver men i JnJs rapporter till FDA står det att inget asbest funnits överhuvudtaget, i FDA:s egna prover hittas inget men FDAs teknik var då mindre känsliga än de som JnJ:s labb använt. Ungefär så här fortsätter det framöver, JnJ försöker förbättra sin separationsteknik medan de rapporterar att läget är bättre än det faktiskt är, samtidigt försöker de påverka forskning och regelverk till deras egen fördel.

Detta är mitt korta referat av reportaget, rekommenderar alla som äger eller funderar på att äga JnJ aktier att läsa reportaget själva då det är väldigt informationsrikt, rekommenderar också att ni läser JnJs svar och kommentarer då de menar att Reuters använt ensidig och felaktig information.

Effekter
Detta kan sannolikt komma att påverka företagets försäljning. Babypulver är visserligen en liten del av konsumentvaror som i sin tur är den minsta delen av företagets inkomster, men ett konsumentuppror kan nog komma att slå mot hela konsumentdelen då deras produkter är lätta att identifiera.

Från JnJ Q3 2018

Utöver det kan bötesbeloppen från stämningar bli skyhöga och det är ju svårt att säga hur många som kan vara drabbade, nyligen beordrades företaget att betala 4,7 miljarder USD till 22 kvinnor för just problem orsakade av babypulver. Jämför med deras nettovinst under Q3 på 3,9 miljarder så ser ni vilka risker vi talar om. 

JnJ ska överklaga domen men även om det finns mycket forskningen som stödjer JnJ:s position så vet man aldrig hur civilrättsliga domar går innan de är över. Många bedömare trodde exempelvis att Bayer/Monsanto skulle vinna alla Roundup målen då de haft det mesta av forskningen på sin sida.

Min Kommentar
Sammanfattningsvis så tänker jag varken säga att detta är ett köpläge eller ett säljläge. Detta dels då jag inte startar denna blogg för att ge köp/säljråd och dels för att jag inte vet hur detta kommer att påverka företaget på kort eller lång sikt. Kan bara dra slutsatsen att inga bolag och inga aktier är så "säkra" som de ibland framstår eller presenteras som. 
Nu när börsen är så pass volatil som den är går mycket kapital till mindre känsliga tillgångsslag som läkemedel/konsumentvaror. Då JnJ ofta ses som bäst i klassen där så kan fredagens fall komma att svida för många sparare, ytterliggare ett skäl att diversifiera sin portfölj.

Dela gärna med er om era tankar kring fallet/reportaget nedanför.

MvH. Pluggar och SpararVag säger Johnson &Johnson Q1 om asbestproblem och företaget som stort

Hej! JNJ har nu rapporterat in sitt första kvartalsresultat vilket fick marknadens tumme upp. Resultatet är intressant av flera ...